Domoterapia : Estudi Geo-Energètic del Habitat

DOMOTERAPIA:
ESTUDI GEO-ENERGÈTIC DEL HABITAT

Vols sentir-te bé a casa teva o en el teu lloc de treball? Vols harmonitzar l’espai on passes més temps? Coneixes l’existència d’energies provinents de la terra i de l’atmosfera que afecten l’ambient on passes més hores i poden perjudicar seriosament la teva salut?

A banda d’això, aparells com routers wifi, ordinadors, telèfons mòbils, sense fil i altres aparells, estan emetent contínuament ones electromagnètiques que combinades amb les energies tel·lúriques de la terra creen una ionització perjudicial en l’ambient del teu habitatge o espai de treball. Una irradiació continuada en el temps pot arribar a ser molt perjudicial per a la teva salut i la de la gent que t’envolta.

L’estudi Geo-Energètic ens permet fer una avaluació de l’espai on vivim, treballem o passem més hores al dia i saber si hi ha algun tipus d’afectació en ell i de quina manera ens està perjudicant. A través de tècniques com la kinesiologia i la radioestèsia (pèndol, varetes) podem prendre mesures d’aquestes energies que per si no veiem i aplicar les mesures de correcció oportunes corregint les sobrecàrregues en l’ambient i així neutralitzar l’efecte patogen que puguin tenir sobre la nostra salut.

De la mateixa manera es realitza un estudi d’harmonització de l’ambient i es té en compte la decoració, el color, els objectes i les formes que omplen l’espai i si cal es donen les pautes per millorar el conjunt.