Assessorament Personal

DOMOTERAPIA : ASSESSORAMENT PERSONAL

La nostra llar és l’espai on vivim, compartim i creem la nostra vida i on busquem el descans diari merescut. Però perque això sigui possible aquest espai ha d’estar harmonitzat i hem de ser coneixedors de les energies que afecten les diferents estances del nostre habitatge. És molt necessari q al lloc on dormim no hagin energies tel·lúriques com corrents d’aigua subterrània, falles o diàclasis, creuaments de camps globals o irradiacions electromagnètiques artificials. Com a mínim saber on són i que no ens veiem afectats directament, ja que no només no descansarem sinò que estarem donant pas a una possible problemàtica en el nostre estat de salut.

Kinenat-Pere-Domo

L’estudi Geo-Energètic ens permet fer una avaluació de l’espai on vivim i saber si hi ha algun tipus d’afectació en ell i de quina manera ens està perjudicant. També es realitza un estudi d’harmonització de l’ambient i es té en compte la decoració, el color, els objectes i les formes que omplen l’espai. A partir d’aquí apliquem les mesures de correcció oportunes i neutralitzem les sobrecàrregues en l’ambient, per així evitar els efectes perjudicials que puguin tenir sobre la nostra salut.

Si sanes casa teva t’estàs sanant a tu …

 
¿Com es realitza l’Estudi Geo-Energètic?

 

Un estudi Geo-Energètic es composa de dos parts, la part del mesurament i la de l’harmonització i aquestes a l’hora les realitzem en 5 fases diferents de la següent manera:

 

 1. Mesurament de Camps Elèctrics i de Radiofreqüència
 2. Valoració dels 5 Elements segons la M.T.C. Medicina Tradicional Xinesa, aplicada als espais.
 3. Localització i Mesurament d’Energies Tel·lúriques i Xarxes Globals
 4. Detecció d’Energies Residuals a l’espai o Afectació Històrica del Terreny
 5. Correcció de les diferents Energies Geopatògenes

 

 1. Mesurament i Eines per al mesurament dels Camps Elèctrics i de Radiofreqüència:
 • Mesurador de camp Elèctric i Magnètic GIGAHERTZ
 • Mesurador de radiacions d’Alta freqüència GIGAHERTZ

 

 1. Valoració dels % Elements i mètodes:
  • Kinesiologia Integrativa®
  • Radioestèsia amb Pèndol i varetes de coure

 

 1. Eines i mètodes de mesurament d’Energies Tel·lúriques i Xarxes Globals:
  • Radioestèsia amb Pèndul i varetes de coure
  • Kinesiologia Integrativa®

 

 1. Detecció d’Energies Residuals a l’espai i Afectació Històrica del Terreny:
  • Kinesiologia Integrativa®
  • Radioestèsia amb Pèndol

 

 1. Correcció de les diferents Energies Geopatògenes Naturals, Artificials o Residuals:
  • Plantes Naturals
  • Minerals
  • Llum natural o artificial
  • Canvi d’aparells elèctrics
  • Colors
  • Objectes amb formes definides
  • Símbols de Geomètrics i Energètics Sanadors

 

La mesura de l’energia vital als espais es realitza mitjançant la quantificació d’unitats Bovis (energia vital dels espais). Qualsevol habitacle per a ser una zona neutra o no perjudicial per a nosaltres ha de tenir una vibració d’una mitjana d’uns 7.000 Bovis. A partir de 8.000 fins 9.500 Bovis l’ambient tindrà l’energia perfecta per al nostre correcte benestar.

 

Quan l’espai o hàbitat està buit no és fàcil arribar a una vibració de 8.000 Bovis. Això depèn molt dels habitants que hi facin vida, o de la gent que passa allí moltes hores, de la decoració i del contingut, per a que la freqüència vibratòria de l’hàbitat s’incrementi. No és aconsellable omplir en excés d’objectes o mobles la vivenda. Així com les persones necessitem respirar, els espais interiors també ho necessiten.

 

Per a que això sigui possible pren una especial importància les ones electromagnètiques i de radiofreqüència. Per això és aconsellable col·locar el menor nombre d’aparells elèctrics així com de telèfons sense fils, mòbils, routers o aparells de comunicació que emeten ones. És aconsellable per a que l’espai pugui regenerar-se que s’apaguin tots els aparells que sigui possible durant la nit o quan no hi hagi activitat a la casa o al local.

 

Després de fer l’estudi Geo-Energètic i realitzar les modificacions orientades, la vibració de l’espai anirà pujant progressivament en els mesos posteriors fins arribar, normalment, a un grau òptim de vibració per a les persones que habiten o transiten.

 
En l’Estudi Geo-Energètic no només es realitzen els mesuraments dels camps artificials i de les radiacions terrestres, també es realitza l’estudi dels 5 Elements contemplats en la M.T.C. (Medicina Tradicional Xinesa) adaptats als espais, prenent com a referència els colors, formes i objectes que estan presents en els diferents espais per a corregir-los i utilitzar-los com a eines d’harmonització i sanació dels espais. Això ens ajuda a un ràpid augment de les unitats d’energia Bovis en els diferents apartats de la vivenda o lloc de treball.